Hopp til hovedinnholdet

Tra­fik­ken økte vei­ene i Stor-Oslo i 2022

I fjor økte trafikken på veiene i Oslo med 5,6 prosent sammenlignet med 2021. Færre koronatiltak i 2022 enn i 2021 er hovedgrunnen til økningen, mener Fjellinjen.

biler som kjører på motorveien i mørket. Kommer ut av operatunnelen.
Hver dag registerer Fjellinjen 1,2 millioner passeringer i våre 83 bomstasjoner. Foto:Melissa Hegge

I 2022 ble det registrert 391 millioner passeringer i Fjellinjens 83 bomstasjoner i Oslo og Viken. Det er en økning på 5,6 prosent sammenlignet med året før hvor antallet passeringer var 370,2 millioner.

- 2021 var et år preget av nedstengninger og hjemmekontor. I 2022 ble siste restriksjoner fjernet 12. februar. Trafikkøkningen vi så i fjor var derfor ventet, sier Stian Strøm Arnesen, analyseansvarlig i Fjellinjen.

I desember ble det registrert 30,4 millioner passeringer i bomstasjonene. Justert for juleferie, gav det en økning på 4,4 prosent mot tilsvarende periode i desember i 2021.

Kraftig økning av nullutslipp

Nullutslipp har skutt fart på veiene i Stor-Oslo. Andelen passeringer av lette nullutslippskjøretøy og el-varebiler i forhold til totalt antall passeringer lette kjøretøy var i fjor på 32 prosent, som er en økning fra 26,4 prosent i 2021.

- Det blir spennende å se hvor høy elbilandelen blir i 2023. På slutten av året i fjor, så vi at elbil for første gang var den største kjøretøygruppen. Det er særlig dieselbilene som blir erstattet av nullutslipp på veiene i Oslo og omegn, sier Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen.

Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, sammenlignet med 2021.

Nullutslippskjøretøy innenfor «Tunge kjøretøy» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Tunge kjøretøy» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

Kjøretøysfordeling for personbiler og andre lette kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Lette kjøretøy
Bensin
2022
27.0 %
2021
28.8 %
Diesel
2022
33,2 %
2021
37,1 %
Nullutslipp
2022
30.1 %
2021
24.9 %
El-varebil
2022
1.9 %
2021
1.4 %
Totalt lette kjøretøy
2022
92.2 %
2021
92.2 %
Kjøretøysfordeling for tunge kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Tunge kjøretøy
Euro 5
2022
0.9 %
2021
1.2 %
Euro 6
2022
6.4 %
2021
6.1 %
Nullutslipp
2022
0.4 %
2021
0.4 %
Totalt tunge kjøretøy:
2022
7.7 %
2021
7.7 %