Hopp til hovedinnholdet
09.02.2023

Tra­fik­ken økte vei­ene i janu­ar

Oslo skyline i solnedgang.
Oversiktsbilde over Oslo. Foto:Melissa Hegge

Biltrafikken i Oslo-området økte med 2,4 prosent i januar sammenlignet med samme måned i fjor.

I januar ble det registrert 30,2 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner mot 29,0 millioner i samme måned i fjor.

- I januar i fjor var det fremdeles koronarestriksjoner som bidro til å redusere trafikkvolumet. Økningen er derfor ikke helt uventet, sier Stian Strøm Arnesen, analyseansvarlig i Fjellinjen.

Den første uken av januar var det mye nedbør og svært isete på veiene. Det ble oppfordret til å benytte hjemmekontor flere av dagene, noe som ga seg utslag i redusert trafikknivå. Onsdag til fredag den første uken var trafikken 19 % lavere enn samme periode året før. Trafikken tok seg siden opp og måneden endte altså med noe økning som helhet.

- Ellers ser vi at de lange trendene fortsetter med nedgang i fossildrevne kjøretøy som bensin, diesel og Euro 5 mens elbiler og tunge nullutslipp fortsetter å vinne terreng sammenlignet med året før, sier Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen.

Økende andel av nullutslippskjøretøy

Andelen elbiler øker på veiene i Stor-Oslo for hver måned. I januar var elbil-andelen som omfatter personbiler og el-varebiler 34,1 prosent.

Det er en økning på 4,9 prosentpoeng fra januar 2022 da andelen var 29,2 prosent.

Kjøretøysfordeling lette kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Bensin
2023
31,7 %
Differanse 2022
- 3,2
DIesel
2023
26,0 %
Differanse 2022
- 1,7
Nullutslipp
2023
32,0 %
Differanse 2022
+ 4,5
El-varebil
2023
2,1 %
Differanse 2022
+ 1,4
Totalt lette kjøretøy
2023
91,8 %
Differanse 2022
0,0
Kjøretøysfordeling tunge kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro 5
2023
0,9 %
2022
- 0,2
Euro 6
2023
6,7 %
2022
0
Nullutslipp
2023
0,6 %
2022
+ 0,2
Totalt tunge kjøretøy:
2023
8,2 %
2022
0