Hopp til hovedinnholdet
07.09.2023

Slik påvir­ket uvæ­ret «Hans» tra­fik­ken i Oslo

Fjellinjen Kirkeveien Frogner LR

BIltrafikken i august droppet 2,1 prosent på grunn av uvær og oppfordring om hjemmekontor.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

I august ble det registrert 34,5 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en nedgang på 2,1 prosent mot samme måned i fjor. Uværet «Hans» hvor folk i Oslo ble oppfordret til å ta hjemmekontor var utslagsgivende for den totale nedgangen.

- 7. og 8. august da uværet «Hans» herjet som verst, så vi en trafikknedgang på 9 prosent mot de andre mandagene og tirsdagene i august. En samlet nedgang på over 200 000 passeringer de to dagene gjør store utslag på trafikkstatistikken, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

Ny elbilrekord i Oslo

I august var det ny rekord med andel elbiler på veiene i Oslo. Inkluderer man elvarebiler opptil 3,5 tonn var elbilandelen hele 38,2 prosent. Det er en økning på 6,3 prosentpoeng mot august i fjor.

- Aldri før har det vært målt så mange elbiler på veiene i Oslo. Dette underbygges også av tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken hvor 83,5 prosent av alle nye biler var et nullutslippskjøretøy i august. I år er det blitt solgt 62 prosent flere elvarebiler enn i fjor, påpeker Stian Strøm Arnesen.

Kjøretøysfordeling Liten bil i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Diesel
2023
30,3 %
Differanse 2022
- 2,9
Bensin
2023
25,4 %
Differanse 2022
- 1,7
Elbil
2023
35,6 %
Differanse 2022
+ 5,6
El-varebil
2023
2,5 %
Differanse 2022
+ 0,7
Kjøretøysfordeling stor bil i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro 5
2023
0,4 %
Differanse 2022
- 0,5
Euro 6
2023
4,8 %
Differanse 2022
- 1,7
Nullutslipp
2023
0,6 %
Differanse 2022
+ 0,2
Gass
2023
0,3 %
Differanse 2022
+ 0,3