Hopp til hovedinnholdet
09.06.2023

Ny elbil­re­kord vei­ene i Stor-Oslo

Oslo skyline i solnedgang.
Oversiktsbilde over Oslo. Foto:Melissa Hegge

I mai var 37,3% av passeringene i bomringen i Oslo med lette elbiler.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

I mai ble det registrert 34,2 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en nedgang på 1,5 prosent mot samme måned i fjor. Igjen er det ny elbilrekord registrert i Fjellinjens 83 bomstasjoner.

- Elbilandelen på veiene i Stor-Oslo når nye rekorder måned for måned. I mai var andelen lette elektriske kjøretøy 37,3 prosent. Det er opp fra 36,9 prosent i april og hele 5,5 prosentpoeng økning sammenlignet med mai i fjor, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

Kjøretøysfordeling lette kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Diesel
2023
30,6 %
DIfferanse 2022
- 2,7
Bensin
2023
26,4 %
DIfferanse 2022
- 0,8
Elbil
2023
35,0 %
DIfferanse 2022
+ 5.0
Elvarebil
2023
2,3 %
DIfferanse 2022
+ 0,5
Totalt
2023
94,3 %
DIfferanse 2022
+ 2,0
Kjøretøysfordeling tunge kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro 5
2023
0,4 %
Differanse 2022
- 0,6
Euro 6
2023
4,6 %
Differanse 2022
- 1,7
Nullutslipp
2023
0,4 %
Differanse 2022
+ 0,0
Gass
2023
0,3 %
Differanse 2022
+ 0,3
Totalt
2023
5,7 %
Differanse 2022
- 2,2