Hopp til hovedinnholdet
14.04.2023

Hydro­gen­bi­ler: Fjellin­jen inn­fø­rer krav om Auto­PASS-avta­le for vide­re fri­tak

bilde av et skilt som viser at du kommer til en bomstasjon.

Fra 15. mai 2023 kreves det gyldig AutoPASS-avtale for at hydrogenbiler fortsatt skal få fritak i Fjellinjens bomstasjoner.

Hydrogenbiler med en tillatt egenvekt opptil 3500 kilo er fritatt for bompenger i Fjellinjens bomstasjoner.

Statens vegvesen har besluttet at fritaket gis etter søknad, og forutsetter at kjøretøyet har en gyldig AutoPASS-avtale. Hittil har Fjellinjen gitt alle hydrogenbiler både med og uten AutoPASS-avtale fritak.

Fra 15. mai 2023 vil det kreves en gyldig AutoPASS-avtale for at hydrogenbiler fortsatt kan kjøre gratis i Fjellinjens bomstasjoner.

Fritaket vil gis automatisk med gyldig AutoPASS-avtale. Hydrogenbiler uten AutoPASS-avtale på passeringstidpunktet vil etter 15. mai bli fakturert som et nullutslippskjøretøy, og får lik takst som elbiler.

Fritaket vil kun gjelde i Fjellinjens bomstasjoner i og rundt Oslo.

Misforståelse av vilkårene

I utgangspunktet skulle aldri hydrogenbiler uten gyldig AutoPASS-avtale hatt fritak i Fjellinjens bomstasjoner.

- Feilen ble nylig oppdaget internt i Fjellinjen og daterer seg tilbake til 2019. Det skyldes en misforståelse rundt vilkårene for fritak. Siden dette ble oppdaget har Fjellinjen samarbeidet med Statens vegvesen om hvordan situasjonen kan løses på best mulig måte for bileierne som er berørt, sier Arne-Petter Lorentzen, kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen.

Sender brev til alle hydrogenbileiere

Totalt er det 116 hydrogenbiler som har passert uten AutoPASS-avtale minst en gang i Fjellinjens bomstasjoner siden 1. mai 2021. Samtlige eiere og leasingtakere av hydrogenbiler som har passert i Fjellinjens bomstasjoner siden 1. mai 2021 vil få et brev hvor de blir informert om endringen.

- Nå tar vi grep for å rette opp i dette. Derfor sender vi nå ut et brev som går ut til alle eiere eller leasingtakere av en hydrogenbil som har passert i Fjellinjens bomstasjoner siden 1. mai 2021. Informasjonen vil også ligge på våre nettsider. Da vil eierne ha god tid på seg til å skaffe seg en gyldig AutoPASS-brikke før endringen trer i kraft 15. mai. På den måten skal ingen bli økonomisk skadelidende av dette, sier Arne-Petter Lorentzen, kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen.

Ingen endring for elvarebiler

Fjellinjen har også oppdaget en feil i fritaksbehandlingen for elvarebiler opptil 3500 kilo. Disse får fritak i Fjellinjens bomstasjoner etter et lokalpolitisk vedtak som kun gjelder i Fjellinjens bomstasjoner i og omkring Oslo.

Det er etter regelverket et krav om søknad og gyldig AutoPASS-avtale for at elvarebiler skal få fritak fra bompenger. Dagens praksis er likevel at elvarebiler kjører gratis i Fjellinjens bomstasjoner.

Grunnen til dette er at det sentrale bompengesystemet ikke klarer å skille elvarebiler med og uten AutoPASS-avtale. Det er heller ikke teknisk mulig å registrere fritak etter søknad.

- Fjellinjen har informert Statens vegvesen om dette. På et senere tidspunkt kan det derfor komme krav til søknad og gyldig AutoPASS-avtale for elvarebiler. Vi synes det er viktig å gjøre elbilvarebileierne oppmerksom på at ting kan endre seg, men inntil videre gjelder dagens praksis, informerer Arne-Petter Lorentzen i Fjellinjen.