Hopp til hovedinnholdet
05.07.2023

Helge­tra­fik­ken øker

Dronning Eufemias gate i Oslo
Dronning Eufemias gate i Oslo Foto:Fjellinjen AS

Folk kjører mer bil i helgene enn i fjor.

I juni ble det registrert 36 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en økning på 0,9 prosent mot samme måned i fjor. Det er trafikken i helgene som bidrar til trafikkvekst.

- I ukedagene har trafikken gått ned med 0,3 prosent, men i helgene ser vi en økning på 5,3 prosent sammenlignet med juni i fjor, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

Det er søndagene som har størst trafikkvekst. I snitt registrerte Fjellinjens 83 bomstasjoner mer enn 68 tusen flere passeringer på søndager i juni mot i fjor.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

Kjøretøysfordeling lette kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Diesel
2023
31,0 %
DIfferanse 2022
- 2,5
Bensin
2023
26,0 %
DIfferanse 2022
- 0,8
Elbil
2023
34,6 %
DIfferanse 2022
+ 4,8
Elvarebil
2023
2,4 %
DIfferanse 2022
+ 0,6
Totalt
2023
94,1 %
DIfferanse 2022
+ 2,1
Kjøretøysfordeling tunge kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro 5
2023
0,4 %
Differanse 2022
- 0,6
Euro 6
2023
4,8 %
Differanse 2022
- 1,8
Nullutslipp
2023
0,4 %
Differanse 2022
+ 0,0
Gass
2023
0,3 %
Differanse 2022
+ 0,3
Totalt
2023
5,9 %
Differanse 2022
- 2,1