Hopp til hovedinnholdet
06.03.2023

Fort­satt økning i tra­fik­ken gjen­nom bom­sta­sjo­ne­ne i Oslo

Dronning Eufemias gate i Oslo
Dronning Eufemias gate i Oslo Foto:Fjellinjen AS

I februar økte biltrafikken på veiene i Oslo med 2,6 prosent sammenlignet med februar i fjor.

I februar ble det registrert 29,1 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner mot 28,7 millioner i samme måned i fjor.

- 12. februar i fjor ble de siste koronarestriksjonene opphevet. Det var derfor forventet at trafikken i år skulle være noe høyere enn i fjor, sier Stian Strøm Arnesen, analyseansvarlig i Fjellinjen.

Når vi tar bort vinterferieuken ser vi at trafikken økte med 2,6 prosent i forhold til februar i fjor. Det meste tyder på at vi nå kan legge korona med dets restriksjoner bak oss for godt. Det blir spennende å se hvordan trafikken utvikler seg i månedene fremover når sammenligningsmåneden året før vil være mer normal.

- Ellers ser vi at de lange trendene fortsetter med nedgang i fossildrevne kjøretøy som bensin, diesel og Euro 5 mens elbiler og tunge nullutslipp fortsetter å vinne terreng sammenlignet med året før. Spesielt tunge nullutslipp peker seg ut med en økning på hele 56 % fra 109.000 passeringer til 170.000 passeringer, sier Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen.

Økende andel av nullutslippskjøretøy

Andelen elbiler fortsetter å øke på veiene i Stor-Oslo. I februar var elbil-andelen som omfatter personbiler og el-varebiler 33,9 prosent.

Det er en økning på 4,2 prosentpoeng fra februar 2022 da andelen var 29,7 prosent.

Kjøretøysfordeling lette kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Bensin
2023
32,1%
Differanse 2022
- 3,1
Diesel
2023
26,2 &
Differanse 2022
- 1,3
Nullutslipp
2023
31,8 %
Differanse 2022
+ 3,8
El-varebil
2023
2,1 %
Differanse 2022
+ 0,4
Totalt lette kjøretøy
2023
92,1 %
Differanse 2022
- 0,2
Kjøretøysfordeling tunge kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro 5
2023
0,8 %
2022
- 0,2
Euro 6
2023
6,5 %
2022
+ 0,2
Nullutslipp
2023
0,6 %
2022
+ 0,2
Totalt
2023
7,9 %
2022
+ 0,2