Hopp til hovedinnholdet
22.03.2024

Fjellin­jens års­rap­port 2023

Fjellinjen Aarsrapport23 02

I årsrapporten blir du bedre kjent med Fjellinjen og vårt samfunnsoppdrag, bompengebransjen og året som er gått.

I 2023 hadde Fjellinjen passeringsinntekter på 4,52 milliarder kroner, som er en økning på 507 millioner kroner mot fjoråret.

Totalt ble det registrert 386 millioner passeringer i våre 83 bomstasjoner i og rundt Oslo. Til sammen gikk nesten 3,6 milliarder kroner fra bilistene til finansiering av kollektivtrafikk, sykkel og gange gjennom Oslopakke 3.

- Mer enn 30 års bred lokalpolitisk enighet om bompengeordningen har sikret finansieringen av et fleksibelt transportsystem, hvor mange bidrar og alle får noe igjen, sier Janne Oddaker, Fjellinjens administrerende direktør.

I denne årsrapporten presenterer Fjellinjen sin første bærekraftrapport. I september 2023 ble Fjellinjen definert som et av de fem største selskapene i Oslo kommune:

- Med dette følger også økte forventninger til oss som selskap, blant annet innen bærekraft. Utfordringen har vi tatt på strak arm. Vi ser på det som en hedersbetegnelse fra eierne våre om at vi er et viktig instrument for å oppnå et mer bærekraftig samfunn, forklarer Fjellinjens administrerende direktør.

Last ned: Her kan du laste ned Fjellinjens årsrapport for 2023 (PDF)

Oversikt: Her finner du oversikt over alle Fjellinjens årsrapporter fra 1990 frem til i dag.

I årsrapporten finner du blant annet:

  • Årsregnskap og styrets beretning
  • Fjellinjens bærekraftrapport
  • Prosjekter finansiert med bompenger i 2023
  • Trafikkbildet 2023 – oversikt over trafikk per bomstasjon med varmekart – Se full oversikt her.
  • Holdninger og kunnskap til bompenger i befolkningen.