Hopp til hovedinnholdet
20.04.2023

Fjellin­jens års­rap­port 2022

Årsrapport forside web
Fjellinjens årsrapport nå er tilgjengelig. Foto:Tim Allum Nielsen

I årsrapporten blir du bedre kjent med Fjellinjen og vårt samfunnsoppdrag, bompengebransjen og året som er gått.

I 2022 hadde Fjellinjen passeringsinntekter på 4,015 milliarder kroner. Det var en økning på 339,6 millioner kroner mot 2021.

Totalt ble det registrert 391 millioner passeringer i Fjellinjens 83 bomstasjoner i Stor-Oslo. Det gjør Fjellinjen til Norges største bompengeselskap, målt i omsetning og i antall passeringer

Fjellinjen finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Bompengene som betales inn, går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 som omfatter kollektiv, gang og sykkelveitiltak.

Last ned: Her kan du laste ned Fjellinjens årsrapport 2022

Oversikt: Her finner du alle Fjellinjens årsrapporter fra 1990 frem til i dag.

- Politisk samarbeid i over 30 år har gjort at det er bred enighet om hvilke prosjekter som er de viktigste for regionen i Oslopakke 3. Fjellinjens rolle er å tilrettelegge for trygg finansiering av disse prosjektene. Vi er en profesjonell aktør i obligasjons- og sertifikatmarkedet, og sørger dermed for at pengene er tilgjengelige når prosjektene trenger det. I 2022 leverte vi 2,8 milliarder kroner som gikk til drift av kollektivtrafikken, bygging av gang- og sykkelveier, Fornebubanen, opprusting av T-bane og trikk, samt utbygging av E16. Dette er infrastruktur og tjenester som hele befolkningen har glede av, og som vi er stolte over å ha bidratt til, sier Janne Oddaker, administrerende direktør i Fjellinjen.

I årsrapporten finner du blant annet:

  • Årsregnskap og styrets beretning
  • Prosjekter finansiert med bompenger i 2022
  • Trafikkbildet 2022 – oversikt over trafikk per bomstasjon med varmekart – Se full oversikt her.
  • Varige endringer i trafikkbildet etter Covid-19.
  • Seksjon om motstand og holdninger til bompenger, hvor blant annet Cecilie Lyngby (Folkets Parti FNB) er intervjuet.