22.05.2023

Fjellin­jen for­søkt mis­brukt i svin­del-SMS

Bilde av hånd på et laptoptastatur med blått lys.
Vær på vakt når du får lenker som du ikke kan stole på. Foto:Nenad Stojkovic / Flickr

Nettsvindel blir stadig vanligere. Navnet til Fjellinjen ble nylig misbrukt i svindelforsøk. Slik oppdager du svindel.

En vanlig form for nettsvindel er såkalt phising. Det er bedrageri hvor svindlere sender falske SMS-er eller e-post for å lure folk ti å gi opplysninger eller å utbetale penger til dem.

Forsøk på SMS-svindel fra AutoPASS

I den siste tiden er det flere som har mottatt en SMS hvor de blir opplyst om at betalingen for bompasseringer er mislykket. Dette er svindelforsøk. Fjellinjen sender ikke ut slike SMS-er.

Mange har også mottatt en SMS at AutoPASS-betalingen er mislykket. Dette er også svindel. AutoPASS sender ikke ut egne SMS-er da man har avtaler hos ulike AutoPASS-utstedere.

AutoPASS er ikke en betalingsformidler av bompengepasseringer og sender ikke ut SMS med informasjon om utestående bompenger.

Her finner du oversikt over de ulike utstederne av AutoPASS-avtale.

screenshot av en svindel-SMS fra AutPASS
Flere har mottatt en melding som dette fra AutoPASS. Dette er svindel.

Fjellinjen misbrukt i inkasso-SMS

Fjellinjen er også gjort kjent med at flere har mottatt SMS-er hvor det står at det vises til sak fra Fjellinjen, hvor mottaker oppfordres til å betale et mindre beløp til Kredinor for å unngå økte omkostninger.

Eksempel på svindel SMS som er sendt ut fra en svindler som utgir seg fra å være fra Kredinor på vegne av Fjellinjen.
Eksempel på svindel SMS som er sendt ut fra en svindler som utgir seg fra å være fra Kredinor på vegne av Fjellinjen.

Disse SMS-ene er forsøk på svindel.

For det første har ikke Fjellinjen en avtale med Kredinor som inkassoselskap. Fjellinjen har avtale med Sergel og Ropo Capital.

I SMS-eksempelet er Fjellinjen skrevet med liten forbokstav. Dette er et tegn på svindel.
Dette svindelforsøket prøver å få deg til å oppgi BankID. Denne informasjonen kan misbrukes.

Tips for å unngå svindel

  • Sjekk avsender, nummer eller e-post avslører ofte svindelen.
  • Sjekk språket, er det dårlig skrevet?
  • Ikke trykk på lenken, oppsøk heller hjemmesiden selv.

Slik unngår du å bli lurt

Det er vanskelig for Fjellinjen å kontrollere at svindlere utgir seg for å være oss. Derfor er det viktig at du er forsiktig når du mottar vedlegg eller lenker fra andre.

For mer informasjon, anbefaler vi nettvett.no. Her finner du oppdaterte veiledninger og utfyllende informasjon om nettsvindel og sikkerhet på nett. Nettsiden er et samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Sparebank 1 har også laget en veileder om hvordan du kan unngå å bli svindlet på nett.