Hopp til hovedinnholdet
21.08.2023

- Dei­lig å være dansk i Nor­ge

Fjellinjens bomstasjon på Tøyen

I juli registrerte Fjellinjens bomstasjoner 31 prosent flere danske kjøretøy enn i fjor.

- Det er deilig å være dansk i Norge når den danske kronen er så sterk. Det er nok forklaringen på at flere dansker har lagt sommerferien til Norge enn i fjor, sier Arne-Petter Lorentzen, kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen.

I juli registrerte Fjellinjen 651 000 utenlandspasseringer i bomstasjonene. Det er nærmest uendret fra i fjor. Danskene stod for 8 prosent av utenlandspasseringene, opp fra 6,1 prosent i fjor.

Det er likevel Sverige, Tyskland og Polen som troner på topp tre av utenlandske kjøretøy som har kjørt på veiene i Stor-Oslo.

Topp 10: Utenlandspasseringer i Fjellinjens bomstasjoner
Land
Sverige
2023
32,9 %
2022
31,5 %
Endring i prosent
4,4 %
Tyskland
2023
17,6 %
2022
18,2 %
Endring i prosent
- 3,0 %
Polen
2023
11,2 %
2022
14,4 %
Endring i prosent
- 22,3 %
Danmark
2023
8,0 %
2022
6,1 %
Endring i prosent
31,6 %
Nederland
2023
5,2 %
2022
5,8 %
Endring i prosent
- 11,1 %
Litauen
2023
3,2 %
2022
3,3 %
Endring i prosent
- 3,6 %
Romania
2023
2,6 %
2022
2,3 %
Endring i prosent
10,7 %
Frankrike
2023
2,2 %
2022
2,4 %
Endring i prosent
- 6,3 %
Finland
2023
2,1 %
2022
1,5 %
Endring i prosent
35,3 %
Belgia
2023
1,9 %
2022
2,1 %
Endring i prosent
- 7,6 %
Ukraina
2023
1,8 %
2022
1,0 %
Endring i prosent
90,6 %

Flere elbiler på veiene

Totalt registrerte Fjellinjens bomstasjoner 28,3 millioner passeringer i juli. Det er en nedgang på 0,3 prosent mot samme tid i fjor.

Det blir stadig flere elbiler på veiene i Oslo. I juli var andelen elbiler og elvarebiler på 34,6 prosent. Det er en økning på 5,6 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

Kjøretøysfordeling lette kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Diesel
2023
31,8 %
DIfferanse 2022
- 2,5
Bensin
2023
27,7 %
DIfferanse 2022
- 0,9
Elbil
2023
32,3 %
DIfferanse 2022
+ 5,1
Elvarebil
2023
2,3 %
DIfferanse 2022
+ 0.5
Totalt
2023
94,1 %
DIfferanse 2022
+ 2,2
Kjøretøysfordeling tunge kjøretøy i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro 5
2023
0,4 %
Differanse 2022
-0,6
Euro 6
2023
4,7 %
Differanse 2022
- 1,9
Nullutslipp
2023
0,5 %
Differanse 2022
+ 0,0
Gass
2023
0,3 %
Differanse 2022
+ 0,3
Totalt
2023
6.0 %
Differanse 2022
- 2,2