Hopp til hovedinnholdet
09.10.2023

40 pro­sent elekt­risk vei­ene i Oslo

Oslo skyline i solnedgang.
Oversiktsbilde over Oslo. Foto:Melissa Hegge

I september bikket elbilandelen 40 prosent på veiene i Oslo. Fjellinjen anslår at elbilandelen vil krype over 50 prosent høsten 2025.

- 40 prosent elbilandel er ny rekord på veiene i Oslo, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

I oktober i fjor gjorde Fjellinjen et anslag på når elbilandelen ville bikke 50 prosent. Svaret da var mars 2026, men utviklingen har gått mye raskere enn hva Fjellinjen turte å legge til grunn.

- Fortsetter utviklingen som den har gjort, vil vi nå en elbilandel på over 50 prosent i løpet av høsten 2025, fortsetter Fjellinjens analyseansvarlig.

Han tar forbehold om at dette kan endre seg. Høye renter og usikre markeder har ført til at nybilsalget har falt. Forutsetningen for anslaget er at utviklingen fortsetter i samme fart som til nå.

Store leveringer av elektriske busser til Ruter gjør seg utslag i Fjellinjens bomstasjoner i form av at andelen tunge nullutslipp er over dobbelt så høy i september i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Søndagstrafikken øker

I september ble det registrert 33,8 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en nedgang på 1,3 prosent mot samme måned i fjor. Trafikken faller i ukedagene, men stiger i helgene sammenlignet med i fjor.

- Folk kjører mer i helgene enn de gjorde før. Etter Corona så vi at folk kjørte 10 prosent mer i helgene enn de gjorde før. Dette holder seg, og særlig på søndager. Her ser vi en vekst på 1,9 prosent på søndager og 1,1 prosent på lørdager mot september i fjor, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

Kjøretøysfordeling Liten bil i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Diesel
2023
29,4 %
Differanse 2022
- 3,5
Bensin
2023
24,4 %
Differanse 2022
- 1,9
Elbil
2023
37,2 %
Differanse 2022
+ 6.0
El-varebil
2023
2,7 %
Differanse 2022
+ 0,7
Totalt
2023
93,7 %
Differanse 2022
+ 1,3
Kjøretøysfordeling stor bil i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro 5
2023
0,4 %
Differanse 2022
- 0,5
Euro 6
2023
4,6 %
Differanse 2022
- 1,7
Nullutslipp
2023
1,0 %
Differanse 2022
+ 0,6
Gass
2023
0,4 %
Differanse 2022
+ 0,4