Oslo og Akershus har satt seg ambisiøse mål om å redusere klimautslipp og øke luftkvaliteten. Innføringen av tids- og miljødifferensierte priser skal bidra til å nå disse målene gjennom trafikkstyring og finansiering av prosjekter som underbygger målsettingene.