Det tekniske utstyret på bomstasjonene er satt opp med kontinuerlig tidssynkronisering mot atomur. Dette sikrer at registrering av passeringstidspunkt og oppdatering av prisskilt er korrekte med avvik på maksimalt noen millisekunder.