For norske kjøretøy henter vi automatisk informasjon om miljøklasse og drivstoff fra Motorvognregisteret, du trenger ikke foreta deg noe. 

Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det i tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.