Med bombrikke får du 10 % rabatt, kun belastning for en passering per time og et tak på 60 passeringer per måned i hver av bomringene i Oslo og Bærum.