Tids- og miljødifferensiering er vedtatt i Oslopakke 3-avtalen som er forhandlet frem av partene Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen våren 2016. Avtalen er også vedtatt av Stortinget i juni 2017. Samtidig vedtok Stortinget Tilleggsavtale av 13.juni 2017, som konkretiserer endringene i bomtakstsystemet i tre trinn fram mot 2020.