Tidsdifferensierte takster betyr at det vil koste mer å passere bomringen i Oslo i rushtiden. Dette er også kjent som rushtidsavgift.

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen. Takstene som er fastsatt skiller på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1. I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet har er Euro VI eller Euro VI eller eldre.

Tids- og miljødifferensierte takster innføres i bomringen i Oslo 1. oktober 2017.