Nei, ikke i denne omgang. Tids- og miljødifferensiering innføres bare i bomringen i Oslo.