Du har rett på fritak på våre bomstasjoner dersom du :