• 20 % rabatt for kjøretøy under 3.500 kg
  • Timesregel; du betaler kun for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen. Du betaler for den dyreste passeringen
  • Månedsregel; du betaler maks 60 passeringer på Bygrensen, og maks 120 passeringer i området Osloringen og Indre Ring
  • AutoPASS-avtalen er gyldig i hele Skandinavia og alle bompasseringer kommer på en samlet faktura fra oss
  • Det er ingen månedsavgift eller årsavgift, kun depositum for bombrikken på 200 kr som du får tilbake når du avslutter AutoPASS-avtalen. Du betaler altså kun for dine faktiske bompasseringer

 

Bestill AutoPASS-avtale i dag!