Fritaket gjelder fra vi har innvilget og registrert fritaket ditt. Fritaket vil normalt være virksomt dagen etter at vedtaket er datert. Dette fremgår i vedtaket du mottak fra oss. Passeringer foretatt før dette, vil du motta faktura for og må betale. Vi har dessverre ingen mulighet for å innvilge fritak med tilbakevirkende kraft.