Du kan kun få fritak for en bil. 

Unntak gjelder for barn med HC-kort, der begge foreldre kan få registrert fritak på sin AutoPASS-avtale.