Når du får innvilget fritak, står det i vedtaket når fritaket utløper. Dette sammenfaller normalt med utløpsdatoen på HC-kortet ditt. Du er selv ansvarlig for å søke om fritak på nytt dersom du fortsatt oppfyller vilkårene for å få fritak. Bruk søknadsskjema for å søke om fritak på nytt

Merk at fritaket også utløper på 18-årsdagen dersom barn har fått innvilget fritak, selv om HC-kortet har lenger varighet. 

Fritak faller også automatisk bort dersom du ikke lenger har en aktiv AutoPASS-avtale/brikke. For eksempel AutoPASS-avtalen din avsluttes eller avtalen sperres på grunn av inkasso.

Husk å søke i god tid – fritak gjelder fra vi har ferdigbehandlet søknaden og registrert fritaket. Dersom det blir et opphold mellom utløp av fritaket og innvilgelse av nytt fritak, må du betale for disse passeringene. Vi har dessverre ingen mulighet for å innvilge fritak med tilbakevirkende kraft.