Anne-Karin Sogn Anne-Karin Sogn

Administrerende direktør 

 

 

 

 

Magne Liestøl LarsenMagne Liestøl Larsen

Økonomidirektør / CFO

 

 

 

 

Nils-Jakob KringlebottenNils-Jakob Kringlebotten

Sjef for teknologi og forretningsutvikling