Hva er timesregel?

Med AutoPASS-avtale betaler du kun for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen. Du betaler for den dyreste passeringen. Hvis du kjører fra for eksempel Lillestrøm til Oslo sentrum, betaler du kun for to passeringer, selv om du passerer flere bomstasjoner. 

I perioden 1. juni 2019 til 30. april 2021 kunne det ved noen tilfeller skje at man ikke ble belastet den dyreste passeringen innenfor en time, men fikk prisen for en rimeligere passering. Etter at nytt innkrevingsystem for bompenger ble lansert for hele Norge 1. mai vil man nå bli belastet med dyreste passeringen innenfor en time.

Hva er månedstak?

Med AutoPASS-avtale har du et månedstak der du betaler for maks antall passeringer i ett område i hver kalendermåned. Fra 1.juni 2019 betaler du for maks 60 passeringer på Bygrensen og maks 120 passeringer i området Osloringen og Indre ring.

Bestill AutoPASS på autopass.no