Etter innføringen av differensierte priser for rushtid, drivstofftype og motortype er det så mange priskategorier at det ikke vil være hensiktsmessig å informere om alle alternativene på skilt ved bomstasjonene.

Det er mye informasjon som må stå på skiltene, og begrenset med plass tl å sette opp så store tavler. Det kan gå ut over trafikksikkerheten hvis bilistene skal lete frem prisen for sin passering på vei gjennom bomstasjonen. Skiltene viser heller ikke korrekt pris for alle de som har bombrikke og rabatter.

Siden oktober 2017 har skiltene vist høyeste pris for lette og tunge kjøretøy. Denne mellomløsningen blir nå borte.
De elektroniske takstskiltene ved de gamle bomstasjonene slukkes torsdag 30.mai 2019. Alle skiltene blir dekket til og fjernet i løpet av fredag 31.mai. 

En komplett prisoversikt for bomringene i Oslo finner du her. Du kan også sjekke prisene før selve reisen ved å bruke vår bompengekalkulator. Som AutoPASS-kunde vil du finne en oversikt over gjennomførte passeringer og kostnad ved å logge deg inn på Min side.