Februartallene viser en nedgang i antall passeringer på 5,9 prosent sammenliknet med februar 2017. Nedgangen i februar er nesten 1 prosentpoeng større enn nedgangen i de tre siste månedene av 2017.

-Nedgangen i trafikken i februar, sammenliknet med 2017 var på 5,9 prosent og det gjør februar til måneden med størst nedgang siden vi begynte med sammenlikning av trafikktall i oktober i fjor, sier kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen, Håkon Nordahl.

I timene med rushtidsavgift om morgenen var nedgangen i passeringer sist måned på 5,2 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. I halvtimen før rushtiden mellom kl. 06.00 og 06.30 var det en økning på 3,4 prosent.

Vinterferie ga mindre trafikk

I uke 8 er det vinterferie i Oslo og Akershus og dette gir som ventet tydelige utslag i trafikken.

I fjor var det 143 000 færre biler gjennom bommene i vinterferieuken sammenlignet med uken før, mens i år var det bare 98 000 færre passeringer i vinterferieuken enn uken før.

- Dette forteller oss at til tross for færre antall biler på vinterferie i år, har totaltrafikken for februar gått markant ned, sier Nordahl

Trendene fortsetter

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Grafen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra april 2017 til og med februar 2018.

Drivstoffordeling

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i februar. Fra januar til februar var det likevel en liten nedgang i elbiler og en økning i dieselbiler. Dette er normal sesongvariasjon fordi det generelt kjøres mindre med elbiler i ferier.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.