For de lette bilene var det en nedgang på 3 prosent, mens for tunge kjøretøy var det en økning på 19 000 passeringer eller 2,8 prosent sammenliknet med juli i fjor. Det var 22 hverdager i juli i år mot 21 i fjor, noe som forklarer økningen i tungtrafikk. Totalt var det 7,9 millioner passeringer i juli i år mot 8,1 millioner passeringer i juli i fjor, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Halv million færre elbilpasseringer i sommerferien

Sammenlikner man trafikkbildet i juli med juni ser vi at antall passeringer går kraftig ned når mange har ferie. Det ga spesielt stort utslag for antall passeringer med elbil som gikk fra 1,6 millioner passeringer i juni til 1,1 million passeringer i juli.

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra februar til og med juli 2018.

Drivstoffordeling

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.