- Økningen i bompengeringen vil trolig påvirke mange. Vi har gjort vurderinger av hvor vi tror det kommer til å bli størst trykk. Og det er jo særlig på innfartsveiene inn til Oslo. Der styrker vi busslinjene i rushen ganske kraftig, sier kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter AS.

Gro Janborg, kommunikasjonssjef i Ruter

Les mer om hva omleggingen betyr for deg på Ruter.no:
Ruteendring i og rundt Oslo 8. oktober