Totalt antall registrerte passeringer i alle bomringene var 33,5 millioner i september 2020. Trafikkvolumet er redusert med 1,1 prosent sammenliknet med samme måned året før. Tallene er justert for forskjell i antall helgedager og effekten av at høstferien slår noe ulikt ut mellom de to årene.

Korona og busstreik
Etter de omfattende koronatiltakene i mars har det vært lavere trykk i morgentrafikken i Fjellinjens bomstasjoner, men i september har denne trenden vært avtagende:

Vi ser av tallene at trenden med lavere morgentrafikk har begynt å avta utover september. Trafikken i morgentimene mellom 0600 og 0900 var 2,8 prosent lavere i september i år enn i september i fjor, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Tallene viser også en effekt av busstreiken som ble annonsert 20. september.

Hverdagene i uke 39 hadde 2 prosent høyere trafikkvolum enn hverdagene i uke 38. Det er sannsynlig at busstreiken førte til at de som ikke hadde hjemmekontor i større grad var nødt til å kjøre bil for å komme seg på jobb ettersom alternativ kollektivtransport hadde begrenset kapasitet, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Høy andel elbiler
Andelen elbiler har vært lavere enn forventet i koronaperioden, men i september har vi en elbilandel på hele 25,1 prosent, som er ny rekord i våre anlegg. I september i fjor var elbilandelen på 21,7 prosent.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i september 2020.

Kjøretøyfordeling

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.