Dette gjøres for det trengs politiske vedtak for å harmonisere takstene for Osloringen, Indre ring og Bygrensen. 

Fra 1.juni 2020 blir det en justering av takstene i bomringene. Det blir en takstøkning for elektriske personbiler og 100 % rabatt for elektriske varebiler under 3.500 kg med AutoPASS-avtale.