Endringene som innføres 1. januar 2021:

  • Økte takster for elbil i takstgruppe 1

  • Takstene for fossildrevne kjøretøy i takstgruppe 1 og 2 justeres etter konsumprisindeksen

  • Det innføres et fritak for elektriske varebiler i takstgruppe 1. For å få fritak må du ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke

Det er lokalpolitisk enighet om de nye takstene i Oslo kommune og Viken fylkeskommune, og takstendringen er godkjent av Vegdirektoratet.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale får 20 % rabatt på alle passeringer og fordeler som månedstak og timesregel, som i dag. Kjøretøy i takstgruppe 2 har ingen rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtalen vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel.

Sjekk prisen med AutoPASS-rabatt

Fra 1. januar 2021 vil prisene uten AutoPASS-avtale være:

Takstgruppe 1 Bil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Indre ring
Toveis betalingBensin/ladbar hybridDieselElbil
Uten om rush18 kr20 kr8 kr
I rushtiden22 kr24 kr10 kr
Osloringen
Toveis betalingBensin/ladbar hybridDieselElbil
Uten om rush22 kr26 kr10 kr
I rushtiden28 kr31 kr14 kr
Bygrensen
Enveis betaling - inn til OsloBensin/ladbar hybridDieselElbil
Uten om rush22 kr26 kr10 kr
I rushtiden28 kr31 kr14 kr

 

Takstgruppe 2 Lastebil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Indre ring
Toveis betalingEuro V og eldreEuro VINullutslipp
Uten om rush88 kr54 kr0 kr
I rushtiden104 kr71 kr0 kr
Osloringen
Toveis betalingEuro V og eldreEuro VINullutslipp
Uten om rush88 kr54 kr0 kr
I rushtiden104 kr71 kr0 kr
 

 

Bygrensen
Enveis betaling - inn mot OsloEuro V og eldreEuro VINullutslipp
Uten om rush88 kr54 kr0 kr
I rushtiden104 kr71 kr0 kr

 

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.

Hydrogenbiler i begge takstgrupper er fortsatt fritatt for betaling i våre bomstasjoner.


Fordeler med AutoPASS-avtale

  • 20 % rabatt for kjøretøy under 3.500 kg
  • Med AutoPASS-avtale får du fordelene timesregel og månedstak på dine passeringer
  • AutoPASS-avtalen er gyldig i hele Skandinavia og alle bompasseringer kommer på en samlet faktura fra oss
  • Det er ingen månedsavgift eller årsavgift, kun depositum for bombrikken på 200 kr som du får tilbake når du avslutter AutoPASS-avtalen. Du betaler altså kun for dine faktiske bompasseringer  

Dagens takster