Totalt antall registrerte passeringer i alle bomringene var 33,1 millioner i august 2020, noe som er en reduksjon på 3,1 prosent sammenliknet med samme måned året før. Tallene er justert for flere helgedager i august i år.

Koronaeffekten

Tallene viser at trafikken fordeler seg mer utover døgnet enn tidligere år, en trend som har avtatt mot slutten av august.

Trafikken i morgentimene mellom 0600 og 0900 var 9,1 prosent lavere i august i år enn i august i fjor, men den siste uka har trafikken om morgenen vært om lag 6,6 prosent lavere enn i august i fjor. Det er trolig en kombinasjon av at mange fortsatt har hjemmekontor samtidig som at mange unngår å ta kollektivtrafikk i rushtiden og heller tar bilen eller reiser senere, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Andelen elbiler tilbake på sammen nivå som før korona

Andelen elbiler har vært lavere enn forventet i koronaperioden, men i august har vi en elbilandel på 23,9 prosent, som er den høyeste elbilandelen så langt i år. I august i fjor var elbilandelen på 20,5 prosent.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i august 2020.

Drivstofftabell for august 2020