De nye bomstasjonene skal føre til at bompengebelastningen blir fordelt på flere enn den gjør i dag. I dag betaler cirka halvparten av bilturene i Oslo i bomringen, mens fra 1. juni vil tre av fire bilturer bidra. Gjennom Oslopakke 3 skal disse bompengene være med på å finansiere utbygging av veier og kollektivtilbud i og rundt Oslo.

Endringene som innføres fra 1. juni er trinn 2 i den reviderte avtalen for Oslopakke 3. Den er vedtatt av Oslo bystyre og Viken fylkeskommune, og godkjent av Stortinget. Trinn 1 var innføring av tids- og miljødifferensierte bompengetakster i oktober 2017.

les mer om de nye takstene og
bomstasjonene

Trafikkavvikling i anleggsfasen
Statens vegvesen er byggherre for oppføringen av bomstasjonene, på vegne av Oslopakke 3. Forarbeidene startet i fjor med graving, fundamentering og fremføring av strøm til de nye bomstasjonene. Arbeidene har pågått hele høsten og vinteren, men det er først nå det settes opp stolper og portaler som gjør endringene godt synlig for trafikantene.

Det pågår samtidig en ombygging av dagens Osloring slik at den kan kreve inn bompenger i begge kjøreretninger.

Monteringen av bomstasjonsutstyr kan føre til noe redusert fremkommelighet eller omdirigering av trafikken i korte perioder. På de mest trafikkerte veiene forsøker Statens vegvesen å legge arbeidet til de tidene det er minst trafikk.

Arbeidene skal være ferdige til 1. juni 2019. Da starter innkrevingen i de nye bomstasjonene.

Sjekk hva det vil koste med vår
bompengekalkulator