Totalt antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo var 33,7 millioner i oktober 2020. Trafikkvolumet er redusert med 3,4 prosent sammenlignet med samme måned året før, når man justerer for at det var færre høstferiedager i oktober i år enn i fjor.

Påbud om hjemmekontor førte til mindre trafikk

Gjennom det meste av oktober var trafikken noe lavere enn i fjor, og vi ser tendenser til noe redusert trafikk de siste dagene av oktober etter at ytterligere tiltak ble annonsert.

I oktober har vi sett at trafikken jevnt over har vært noe lavere enn samme måned i fjor, og da Oslo innførte påbud om hjemmekontor i slutten av måneden ble trafikken ytterligere redusert til et nivå som ligger ca. 4 prosent under trafikkvolumet på samme tid i fjor, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Høy andel elbiler

I oktober var elbilandelen på hele 25,2 prosent og det er ny rekord i våre anlegg. I oktober i fjor var elbilandelen på 22 prosent.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i oktober 2020.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.

Kjøretøyfordeling Fjellinjens bomstasjoner i oktober