Færre valgte å kjøre bil i Oslo i juli, sammenlignet med i fjor. I juli ble det registrert 28,4 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en nedgang på 1,6 prosent mot samme tid i fjor.

- Forklaringen er nok at færre nordmenn har lagt ferien til Oslo-området. I juli passerte 1 million færre norske kjøretøy i bomringen enn i fjor, sier Janne Oddaker, administrerende direktør i Fjellinjen.

Samtidig var det mer enn 80 prosent flere bompasseringer av utenlandske kjøretøy i juli enn året før. Landene som har flest registreringer i Fjellinjens bomstasjoner er Sverige, Polen og Tyskland.

- Selv om økningen av utenlandske turister er enorm, har den totale ferietrafikken på veiene i Oslo en liten nedgang, påpeker Oddaker.

Liten bil

Bomringen i Oslo

Endring siden juli 2021
(i prosentpoeng)

Diesel

34,3 %

- 2,9

Bensin

28,7 %

- 1,6

Elbil

27,3 %

+ 3,9

El-varebil

1,7 %

+ 0,3

Totalt

91,9 %

- 0,3

Stor bil

Bomringen i Oslo

Endring siden juli 2021
(i prosentpoeng)

Euro 5

1,0 %

- 0,2

Euro 6

6,6 %

+ 0,4

Nullutslipp

0,5 %

+ 0,1

Totalt

8,1 %

+ 0,3