«Vi er veldig fornøyd med ansettelsen av Janne Oddaker. Hennes ledererfaring, teknologikompetanse og erfaring fra offentlig sektor er en verdifull kombinasjon for Fjellinjen i den tiden selskapet går inn i» sier styreleder Cato Hellesjø i Fjellinjen AS.

Janne (49) kommer fra stillingen som Director Digital Subsea Services i TechnipFMC i Oslo. Hun har mange års erfaring fra forskjellige stillinger i TechnipFMC med ansvar for kvalitets- og sikkerhetsarbeid, forretningsutvikling og digitale tjenester, samt syv års erfaring som overingeniør i Vegdirektoratet.

«Jeg gleder meg til å begynne i Fjellinjen og ser frem til å bli en del av et selskap som bidrar til bedre miljø og sikrer bedre fremkommelighet for alle trafikanter. Fjellinjen har mange dyktige medarbeidere og et stort ansvar for finansiering av Oslopakke 3 sine tiltak innenfor vei, gange, sykkelvei og kollektivtransport. Jeg ser frem til å bli en del av et team som skal sikre måloppnåelse for Oslopakke 3 og våre eiere.» sier Janne Oddaker.

Janne Oddaker

Ny administrerende direktør for Fjellinjen - Janne Oddaker.