I oversikten over våre bomstasjoner ser du hvor de ulike bomstasjonene er, hvilken bomring de er knyttet til og forkortelsesnavnet som du ser på fakturaen. Du kan også finne mer informasjon om bomstasjonen ved å søke på enten navn eller forkortelsesnavnet til bomstasjonen i vårt søkefelt øverst til høyre.

Oversikt over våre bomstasjoner