Resultatene kjennetegnes av stabile inntekter, høy kontantstrøm, forutsigbare kostnader, lavere tap på fordringer, økt effektivisering og stabilt høy kundetilfredshet.

Bompengebransjen har vært igjennom tre år med betydelige endringer. Vi er fornøyd med at vi har levert solide resultater hvert tertial og hvert år gjennom denne perioden.

Fjellinjen har signert ny bompengeavtale med Samferdselsdepartementet med tilhørende finansierings- og prosjektavtale. Fjellinjen er dermed fullt ut etablert som et av fem regionale bompengeselskap i Norge, med et mandat til å kreve inn bompenger på vegne av Oslopakke 3 frem til og med 2036.

I henhold til denne avtalen kan ikke Fjellinjen drive utstedervirksomhet, men inntil forskrift som regulerer utsteder-virksomheten er besluttet, har Fjellinjen fått dispensasjon av Samferdselsdepartementet til å drive integrert utstedervirksomhet i bompengeselskapet.

For å nå målene i bompengereformen, må bransjen ha velfungerende og effektive utstedere som sikrer at bompengeselskapene får passeringsinntektene i tide til å betjene de som rekvirerer bompengene til prosjektene i Oslopakke 3.

Fjellinjen har jobbet mye med forbedring av kvalitet, kundetilfredshet og effektivitet. Vi har en kundetilfredshet hvor 9 av 10 kunder er fornøyd/meget godt fornøyd med henvendelsen til Fjellinjen.

Selskapet har gjennom nærmere 30 år opparbeidet kompetanse og struktur for å drive innkreving, kunde- og markedsarbeid i alle de kanalene kundene forventer å bruke.  På denne måten er vi rede for å bekle en utstederfunksjon basert på nye vilkår når den tiden kommer.