Tallene for januar viser en nedgang på 5,8 prosent totalt sammenliknet med januar 2017. Dette er i tråd med nedgangen i siste kvartal i fjor, som var på 5 prosent.

Mye snø ga sterkt redusert trafikk enkelte dager, og dette ga størst utslag tirsdag 16. januar. Hadde trafikken 16. januar vært som normalt hadde nedgangen totalt for måneden vært 5,3%.

I timene med rushtidsavgift om morgenen var nedgangen i passeringer på 6,6 % sammenliknet med samme periode i fjor. I halvtimen før rushtiden mellom kl. 06.00 og 06.30 var det en økning på 1,9 %.

Vanskelige kjøreforhold ga mindre trafikk

Vanligvis er antall passeringer stabilt igjennom hverdagene, men tirsdag 16. januar, da det falt mye snø, ble det registrert 16,9 % færre passeringer enn dagen før.

Vi ser at mange fulgte oppfordringen fra Politiet og Veitrafikksentralen om å la bilen stå. Totalt sett var det 51.000 færre passeringer tirsdag 16. januar, enn dagen før, sier Økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Antall elbilpasseringer som pleier å være stabile gjennom hverdagene ble også påvirket av snøfallet.

Det er tydelig at mange lot elbilen stå tirsdag 16. januar. Det var 18.000 færre elbilpasseringer sammenliknet med dagen før, som er en halvering i antall passeringer, sier Liestøl Larsen.

Elbilandelen fortsetter å øke

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Grafen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra april 2017 til og med januar 2018.

Tabell med drivstoffordeling

Tallene viser en nedgang i andel lette dieselkjøretøy fra 49,7 % til 47,1 % fra april til januar.

Passeringer med nullutslippsbiler øker fra 10,5 % til 14,3 %.

Trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i januar.

Vi gjør oppmerksom på at tallene er basert på foreløpig tallmateriale.