Mars 2020 var den første måneden med nedstenging på grunn av koronapandemien og førte til at trafikken ble redusert med ca. 20 prosent sammenliknet med mars 2019.

Totalt antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo i mars viser 28,1 millioner registrerte passeringer, noe som tilsvarer en økning på 6,1 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Selv om trafikken økte sammenliknet med mars i fjor er den fortsatt betydelig lavere enn det som var normalen før koronapandemien, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen Stian Strøm Arnesen.

Trafikkanalytiker Stian Strøm Arnesen

Stadig flere elvarebiler

Elbilandelen har vært jevnt rundt 24 prosent de siste månedene, men det er likevel 2,6 prosentpoeng høyere enn i mars i fjor.

Andelen passeringer med elvarebil var 1,4 prosent av totalt antall passeringer. Dette er en økning fra 1,3 prosent i februar og følger den langsiktige trenden vi har sett fra tidligere, med økning i andelen elvarebiler, sier trafikkanalytiker Stian Strøm Arnesen.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i mars 2021.

Kjøretøyfordeling bomstasjoner mars 2021

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.