Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i hele oktober, og er sammenliknet med oktober 2016 og september 2017.

Nøkkeltall:

Totalvolum for passeringene i Oslo og Bærum viser en nedgang på 4,5 %, sammenliknet med oktober 2016 gjennom morgentimene (rushtidsavgift på morgenen).

Totalvolum for passeringene i Oslo og Bærum viser en nedgang på 4,4 %, sammenliknet med oktober 2016 for hele måneden.

Totalvolum viser en økning i trafikken i halvtimen mellom 6 og 6.30 på 6,4 %, og en reduksjon på
5,3 % i timene med rushtidsavgift mellom kl 06.30 og 09.00.

Fordeling sammenliknet med september 2017:

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tallene viser en nedgang i dieselkjøretøy fra 47,9 til 47,2 % i Oslo og 47,5% til 47% i Bærum. Passeringer med elbiler øker fra 12,5 til 13,5 % i Oslo og fra 13,9 % til 14,5 % i Bærum.

Tallene viser at trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter uten store utslag i oktober.

Vi gjør oppmerksom på at tallene er basert på foreløpig tallmateriale for oktober.