Mange har spurt seg hvordan den nye transporthverdagen ville bli etter pandemien. Så langt viser tallene fra Fjellinjens bomstasjoner at flere enn før tar bilen.

Vi har sammenliknet trafikken nå i vår (april og mai 2022) med trafikken høsten 2019 (oktober og november), altså før pandemien. Selv om det alltid er en viss usikkerhet ved å sammenlikne forskjellige måneder mot hverandre, er utviklingen tydelig. Økning i trafikk hverdagene er på ca. 4,3 prosent og i helgene er økning på 6,4 prosent, sier kommunikasjonssjef i Fjellinjen, Håkon Nordahl.

Kjøretøyfordeling

I mai ble det registrert 35,4 millioner passeringer i Fjellinjens tre bomringer.

Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, med endring siste 12 måneder i prosentpoeng.

Nullutslippskjøretøy innenfor «Stor bil» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Stor bil» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

Kjøretøyfordeling i mai

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.