De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 9,4 millioner passeringer i september 2018 til ca. 32,7 millioner passeringer i september 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i Oslo og Akershus i september 2019. Tallene er basert på foreløpig datagrunnlag.

Trafikktall september 2019

Inntekter

Passeringsinntektene i september ble kr 331 millioner. Dette er en økning på kr 34 millioner sammenlignet med september 2018. 

I september 2019 hadde Fjellinjen 32,7 millioner passeringer i sine bomstasjoner og gjennomsnittsinntekt per passering var på kr 10,1. Tilsvarende tall fra 2018 var 9,4 millioner passeringer og en gjennomsnittsinntekt på kr 31,6 per passering. 

Av de 32,7 millioner passeringene er 12,6 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse passeringene er priset til kr 0,-. I september 2018 utgjorde passeringer omfattet av timesregel og månedstak 0,4 millioner av 9,4 millioner passeringer.  Andel passeringer gjort av kunder uten AutoPASS-avtale lå på 10 prosent i september 2019 mot 12 prosent i september i fjor.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.