Vårt samfunnsoppdrag er å finansiere samferdselsprosjektene i Oslopakke 3. Dette gjør vi ved å kreve inn bompenger. I tillegg tar vi opp lån i perioder hvor utgiftene til prosjektene vi finansierer er høyere enn bompengeinntektene. En av de viktigste oppgavene våre er derfor å sikre gunstig finansiering av samferdselsprosjektene i Stor-Oslo.

Miljøvennlige og bærekraftige aktiviteter er tryggere investeringsobjekter for mange investorer, og det felleseuropeiske rammeverket for grønn finans bidrar til bedre lånebetingelser for selskaper som kan dokumentere sitt bærekraftsarbeid. Det er derfor gledelig å meddele at Cicero har sertifisert Fjellinjen som mørkegrønn for sin rolle i finansieringen av miljøvennlige og fremtidsrettede byutviklingstiltak i Stor-Oslo. Mørkegrønn er den høyeste sertifiseringen en virksomhet kan få. 

Dette drar hele Oslo-regionen nytte av. Det innebærer bedre lånebetingelser og et høyere bidrag til miljøvennlig samferdsel i Oslo og deler av Viken. I mars tok Fjellinjen opp sitt første grønne obligasjonslån på 500 millioner kroner. Tiltakene som får gleden av disse midlene over de neste årene, er utbygging av Fornebubanen og nytt signalsystem for T-banen.

Her finner du vårt grønne rammeverk og Ciceros vurdering