Tallene fra bomringen i september viser en nedgang på 971 000 passeringer med fossildrevne lette biler sammenliknet med september i 2017. Det er en nedgang på 12,4 prosent. På samme tid har antall passeringer med elbil økt med 496 000 og det er en oppgang på hele 38,9 prosent siden september i fjor, sier kommunikasjonssjef i Fjellinjen, Håkon Nordahl.

Totalt har trafikken gått ned med 4,9 prosent sammenliknet med septembertallene for et år siden.

Slik påvirket rushtidsavgiften
I timene med rushtidsavgift om morgenen var nedgangen i passeringer i september på 2,6 prosent sammenliknet med september for et år siden, da det ikke var rushtidsavgift. I halvtimen før rushtiden mellom kl. 06.00 og 06.30 var det en økning på 3,6 prosent.

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra september 2017 til og med september 2018.

Drivstoffordeling for september

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i september.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.