Elbilandelen i juni var på 16,9 prosent, noe som er en økning fra 11,3 prosent i juni 2017. Økningen i antall elbilpasseringer fra juni i fjor til juni i år var på 518 000 passeringer. Dette antallet er nesten like mye som antall registrerte personbiler i fylkene Oslo og Østfold.

I morgenrushet var hver fjerde bil en elbil. Vi ser at den langsiktige trenden med økning i antall elbiler og nedgang i antall dieselbiler fortsetter, og at dette er enda tydeligere i morgenrushet enn ellers på døgnet, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen. 

Totalt i juni var dieselandelen på 44,1 prosent, mens i rushtiden var dieselandelen 42,8 prosent.

Trafikken gikk ned 3,2 prosent

Sammenliknet med juni i fjor gikk totaltrafikken ned med 3,2 prosent. Den prosentvise nedgangen i juni er dermed noe lavere enn det vi har sett for månedene januar til mai.

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp ( el-og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra januar til og med juni 2018. 

Graf som viser fordelingen av drivstoffgruppene

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.