Grunnet koronaviruset har vi fulgt ekstra nøye med på trafikkutviklingen i Oslo. Vi har sammenlignet trafikken de siste dagene med de to første ukene i februar, før vinterferien satte inn.

I forrige uke så vi en gradvis nedgang i trafikken. Etter torsdagens innføringer av nye tilltak fra myndighetene ble det en kraftig trafikknedgang på fredag. 

Trafikkreduksjon hovedsakelig grunnet koronaviruset
UkedagDato% i trafikkreduksjon
Torsdag12.mars- 4,2 %
Fredag13.mars- 19,4 %
Lørdag14.mars- 28,5 %
Søndag15.mars- 43,0 %
Mandag16.mars- 27,9 %

 

Hvis vi kun ser på morgenrushet mellom 06:00 og 09:00 ser man at det er en enda kraftigere trafikkreduksjonen.

Trafikkreduksjon i morgenrushet hovedsakelig grunnet koronaviruset
UkedagDato% i trafikkreduksjon
Torsdag12.mars- 4,7 %
Fredag13.mars- 26,1 %
Mandag16-mars- 34,0 %

Vi oppforder alle til å fortsette å følge med på rådene vi får fra myndighetene.