Som et ledd i bompengereformen og gjennomføringen av Forskrift om utstedervirksomheten for bompenger og ferjebilletter ble datterselskapet Fjellinjen Utsteder AS etablert 01.06.2019. Dette innebar at alle våre kunder ble overført til Fjellinjen Utsteder AS. 

Se avtalevilkårene for AutoPASS-avtalen pkt 4.3 om overføring er AutoPASS-avtaler.

Nytt organisasjonsnummer for FJellinjen Utsteder AS er 922177724.